KSIĄŻKA

250 zł

netto / miesięcznie

KSIĄŻKA

a. Pakiet przeznaczony dla małych firm opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, o niewielkim zakresie działalności, oczekujących profesjonalnej i rzetelnej obsługi księgowej oraz minimalizacji kosztów,
b. Stawka 250 PLN netto obowiązuje do 15 dokumentów w miesiącu,
c. Wynagrodzenie obejmuje:

  • odbiór dokumentów od Klienta w biurze Kancelarii lub elektronicznie,
  • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych,
  • sporządzenie deklaracji ZUS,
  • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie elektronicznej,
  • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych Klientów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.