KSIĄŻKA PLUS

450 zł

netto / miesięcznie

KSIĄŻKA PLUS

a. Pakiet przeznaczony dla firm opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, oczekujących profesjonalnej obsługi księgowej i doradztwa podatkowego,
b. Stawka 450 PLN netto obowiązuje do 50 dokumentów w miesiącu,
c. Wynagrodzenie obejmuje:

 • odbiór dokumentów od klienta w kancelarii lub w formie elektronicznej,
 • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie elektronicznej,
 • konsultacje osobiste i telefoniczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w godzinach pracy kancelarii,
 • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
 • sporządzanie zestawień finansowych dotyczących bieżącej sytuacji firmy,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych klientów,
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatków i składek ubezpieczeniowych.