KSIĘGI

600 zł

netto / miesięcznie

KSIĘGI

a. Pakiet przeznaczony jest dla małych firm i organizacji prowadzących księgi handlowe, oczekujących prawidłowo prowadzonej i rzetelnej księgowości oraz minimalizacji kosztów.
b. Stawka 600 PLN netto obowiązuje do 15 dokumentów w miesiącu.
c. Wynagrodzenie obejmuje:

  • odbiór dokumentów od Klienta w biurze Kancelarii lub w formie elektronicznej,
  • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych,
  • sporządzenie deklaracji ZUS,
  • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie elektronicznej,
  • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych Klientów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – w cenie jednomiesięcznego wynagrodzenia.