RYCZAŁT

150 zł

netto / miesięcznie

RYCZAŁT

a. Pakiet przeznaczony jest dla małych firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, oczekujących szybkiej i efektywnej księgowości oraz minimalizacji kosztów,
b. Stawka 150 PLN netto obowiązuje do 10 dokumentów miesięcznie,
c. Wynagrodzenie obejmuje:

  • odbiór dokumentów od Klienta w biurze Kancelarii lu drogą elektroniczną,
  • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych,
  • sporządzenie deklaracji ZUS,
  • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie elektronicznej,
  • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych Klientów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.