Kasy fiskalne od 1 maja 2011 roku

Od 1 maja 2011 roku nowe grupy zawodowe zostały włączone do katalogu podmiotów zobowiązanych do rejestracji obrotów za pomącą kas fiskalnych. Wśród nich są między innymi podatnicy świadczący usługi: prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, rzeczoznawstwa architektonicznego i inżynierskiego, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie.
Inne grupy to podmioty świadczące usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych, magazynowania, przechowywania towarów i dozoru mienia, związane z rekreacją, kulturą i sportem, usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów, usługi pogrzebowe i pokrewne, usługi świadczone w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej »

PIT 2010 bez stania w kolejce

Akcja rozliczania dochodów za rok 2010 potrwa w tym roku do 2 maja. Osobom, które nie lubią odwiedzać urzędów skarbowych, umożliwiamy w ramach usługi sporządzenia rozliczenia rocznego przesłanie zeznania do urzędu drogą elektroniczną. Konieczne jest w tym celu zabranie ze sobą rozliczenia rocznego za 2009 rok.
To bezpieczna i wygodna metoda przesyłania rozliczenia, a potwierdzenie odbioru zeznania przez urząd jest dostępne już chwilę po jego wysłaniu. W tym roku możliwe jest również złożenie drogą elektroniczną wspólnych rozliczeń małżonków.

Czytaj więcej »

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku

Znamy już limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku. Przekroczenie w 2010 roku kwoty 4 784 400 zł będzie skutkowało obowiązkiem otwarcia ksiąg od nowego roku. Nastąpiło zmniejszenie limitu w stosunku do roku ubiegłego, spowodowane spadkiem kursu EUR.

Czytaj więcej »

Faktury wysyłane poprzez e-mail

Zgodnie z wyrokiem  Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych a następnie wysyłać je za pośrednictwem e-maili. Tak przesłane faktury mogą stanowić podstawę do odliczenia VAT, o ile zostaną przez odbiorcę wydrukowane.

Czytaj więcej »