Faktury wysyłane poprzez e-mail

Zgodnie z wyrokiem  Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych a następnie wysyłać je za pośrednictwem e-maili. Tak przesłane faktury mogą stanowić podstawę do odliczenia VAT, o ile zostaną przez odbiorcę wydrukowane.

Przełomowy wyrok został wydany w dniu 20 maja 2010 r. (sygnatura I FSK 1444/09). Naczelny Sąd Administracyjny rozróżnił obrót e-fakturami oraz obrót fakturami papierowymi. Zdaniem Sądu, regulacje zawarte w Rrozporządzeniu z 14 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 133, poz. 1119) dotyczą jedynie faktur wystawianych, przesyłanych i przechowywanych w formie elektronicznej. Natomiast faktura wystawiana i wysyłana przez Internet, która następnie jest drukowana przez odbiorcę nie jest e-fakturą i nie podlega wymienionemu Rozporządzeniu. Mogą zatem stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT.