Kasy fiskalne od 1 maja 2011 roku

Od 1 maja 2011 roku nowe grupy zawodowe zostały włączone do katalogu podmiotów zobowiązanych do rejestracji obrotów za pomącą kas fiskalnych. Wśród nich są między innymi podatnicy świadczący usługi: prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, rzeczoznawstwa architektonicznego i inżynierskiego, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie.
Inne grupy to podmioty świadczące usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych, magazynowania, przechowywania towarów i dozoru mienia, związane z rekreacją, kulturą i sportem, usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów, usługi pogrzebowe i pokrewne, usługi świadczone w gospodarstwach domowych.

Konieczność stosowania kas fiskalnych przez podatników świadczących wyżej wymienione usługi wystąpi po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł (w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w 2011r.) lub 40.000 zł. (w przypadku podatników kontynuujących działalność gospodarczą).