Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest narzędziem optymalizacji podatkowej. Jest to badanie prawidłowości rozliczania podatków polegające na analizie ewentualnych nieprawidłowości, wskazaniu ryzyk oraz opracowaniu rozwiązań minimalizujących te ryzyka.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl