Co to jest deklaracja podatkowa?

Deklaracja podatkowa jest to forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl