Co to jest podatek?

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.
Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki, muszą posiadać 4 cechy:

  • nieodpłatność
  • przymusowość
  • powszechność
  • bezzwrotność

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl