Co to jest zeznanie roczne (rozliczenie roczne)?

Zeznanie roczne (rozliczenie roczne) jest to zeznanie składane przez podatnika w urzędzie skarbowym, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Składane jest najczęściej do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl