Czym jest biuro rachunkowe?

Przez pojęcie biura rachunkowego należy rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg, który na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl