Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy to publiczny rejestr prowadzony przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości, składający się z trzech rejestrów:

  • przedsiębiorców,
  • stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • dłużników niewypłacalnych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl