Czym jest lista płac?

Lista płac jest dokumentem księgowym, w którym naliczone są wynagrodzenia pracownicze: wszystkie składowe wynagrodzenia oraz potrącenia a także kwota do wypłaty.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl