Czym jest obowiązek podatkowy?

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl