Czym jest Podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl