Czym jest polityka rachunkowości?

Przez politykę rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Politykę rachunkowości muszą posiadać jednostki, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl