Czym jest rachunek zysków i strat?

Jest to element sprawozdania finansowego pokazujący wynik przedsiębiorstwa. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl