Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl