Czym jest ulga podatkowa?

Ulgami podatkowymi są przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl