Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową nazwaną w Kodeksie cywilnym, przez którą zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl