Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest to zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika, w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie a pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl