Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, której przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej. Jest umową starannego działania. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia przysługuje za wykonywanie pracy, nie zaś za konkretny jej efekt.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl