Czym jest zryczałtowany podatek dochodowy (nazywany„ryczałtem”)?

Zryczałtowany podatek dochodowy jest podatkiem płaconym od wysokości osiągniętego przychodu, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Zasady jest stosowania zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl