Czym są Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)?

Krajowe Standardy Rachunkowości są to standardy i interpretacje dotyczące rachunkowości, które mogą być stosowane jako pomoc w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych w obszarach, których nie precyzuje Ustawa o rachunkowości.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl