Czym są akta osobowe?

Akta osobowe jest to określona przepisami prawa dokumentacja prowadzona przez pracodawcę związana z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl