Czym jest doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe obejmuje:

  1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie,
  3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
  4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
  5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
  6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
  7. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych,
  8. Inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl