Forma opodatkowania

Forma opodatkowania to dopuszczona przepisami prawa podatkowego możliwość stosowania określonej metody rozliczania podatku dochodowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mogą to być tak zwane „zasady ogólne’, podatek „liniowy” lub formy zryczałtowane.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl