Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych jest to Jest to fundusz celowy, którego dysponentem jest ZUS. Został utworzony w celu finansowania emerytur pomostowych. Główne źródła przychodu tego funduszu to: dotacja budżetu państwa, opłacane przez pracodawców składki na FEP i oprocentowanie rachunków bankowych FEP.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl