Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to fundusz utworzony w celu ochrony pracowników przez utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy. Jest on państwowym funduszem celowym i posiada osobowość prawną. Działalność FGŚP finansowana jest ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji oraz innych dochodów. Pobór składek jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl