Jaka jest różnica między podatnikiem a płatnikiem?

Podatnik jest osobą, której bezpośrednio dotyczy obowiązek podatkowy. Płatnik jest to osoba, która ma obowiązek obliczenia podatku i pobrania go od podatnika. Na przykład pracownik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągania wynagrodzenia, natomiast pracodawca co do zasady jest płatnikiem – oblicza, jaki podatek należy pobrać od wynagrodzenia pracownika i odprowadza ten podatek do organów podatkowych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl