Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która ma zdolność prawną na podstawie odrębnych ustaw, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl