Kontrola podatkowa

Jest to kontrola prowadzona przez organy podatkowe pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Jej celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl