Kto jest podatnikiem?

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl