Na czym polega księgowanie?

Księgowanie jest to dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl