Podatek od towarów i usług (VAT – Value Added Tax, podatek od wartości dodanej lub PTU)

Podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim, który obciąża kolejne fazy obrotu towarowego lub usługowego.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl