RMUA

RMUA to dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek, który jest potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych składkach.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl