Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest głównym źródłem finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Obywatele obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, zaś 1,25% pokrywa ubezpieczony), która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl