Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją państwową realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Do najważniejszych zadań ZUS należą: realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dochodzenie należności z tytułu składek ubezpieczeniowych, dysponowanie środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Alimentacyjnego, Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl