KSIĘGI PLUS

999 zł

netto / miesięcznie

KSIĘGI PLUS

a. Pakiet przeznaczony jest dla małych firm i organizacji prowadzących księgi handlowe, oczekujących prawidłowo prowadzonej i rzetelnej księgowości oraz minimalizacji kosztów.
b. Stawka 599 PLN netto obowiązuje do 15 dokumentów w miesiącu.
c. Wynagrodzenie obejmuje:

 • odbiór dokumentów od klienta w kancelarii,
 • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych do odbioru w kancelarii lub wysłanie ich pod wskazany adres, lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie telefonicznej lub elektronicznej,
 • konsultacje osobiste i telefoniczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w godzinach pracy kancelarii,
 • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
 • sporządzanie zestawień finansowych dotyczących bieżącej sytuacji firmy,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych klientów,
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatków i składek ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – w cenie jednomiesięcznego wynagrodzenia,
 • sporządzenie polityki rachunkowości.