Rozliczanie dochodów zagranicznych

Oferujemy sporządzanie rozliczeń rocznych oraz bieżące rozliczenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów zagranicznych.

W ramach tej oferty:

  • Przeprowadzamy analizę obowiązków podatkowych w Polsce z uwzględnieniem polskich przepisów podatkowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • Określamy, jakie obowiązki ciążą na Kliencie względem polskich organów podatkowych,
  • Obliczamy bieżące zaliczki podatkowe w sytuacjach, kiedy istnieje obowiązek ich zapłaty,
  • Sporządzamy rozliczenia roczne do polskich organów skarbowych obejmujące dochody uzyskane za granicą,
  • Sporządzamy dokumentację niezbędną w przypadku weryfikacji zeznania w urzędzie skarbowym,
  • Na życzenie reprezentujemy podatnika przed organami skarbowymi w sprawach związanych z rozliczeniem dochodów zagranicznych.