Doradztwo ekonomiczne

Nowością w naszej ofercie jest wszechstronna pomoc osobom indywidualnym w otwieraniu działalności gospodarczej. Klientom zlecającym nam prowadzenie spraw księgowych i podatkowych firmy doradzamy bezpłatnie w wyborze formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania a także przygotowujemy dokumenty niezbędne do otwarcia działalności.
Można także odpłatnie powierzyć nam otwarcie działalności gospodarczej, dzięki czemu Klient nie musi angażować się w żadne formalności administracyjne, podatkowe i ubezpieczeniowe.

Obok sprawozdawczości podatkowej proponujemy także opracowania w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (m.in. ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia przedsiębiorstwa, analizy bilansów i wyników finansowych, sporządzanie sprawozdań z przepływów środków pieniężnych).

Oferujemy przygotowanie biznesplanów oraz analiz finansowych do wniosków kredytowych i wniosków o dofinansowanie. Opracowujemy także prognozy finansowe krótko- i długoterminowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, pomagamy także w sprawach wykraczających poza nasz standardowy zakres działalności, np. pośrednicząc w kontaktach z organami administracji w zakresie zatrudniania cudzoziemców, reprezentując Klientów w kontaktach z Urzędem Pracy czy Narodowym Funduszem Zdrowia.