Pozostałe usługi

Inne usługi Opłata
Inne usługi Opłata
Sporządzenie rozliczenia rocznego bez odliczeń 70 zł/szt
Sporządzenie rozliczenia rocznego z odliczeniami 70 zł/szt i 10 zł/każdy załącznik
Sporządzenie rozliczenia rocznego bez odliczeń – wspólnie z małżonkiem 80 zł/szt
Sporządzenie rozliczenia rocznego z odliczeniami - wspólnie z małżonkiem 80 zł/szt i 10 zł/każdy załącznik
Sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu wydatków na budownictwo mieszkaniowe 5% kwoty zwrotu + 23% VAT,
nie mniej niż 200 zł
Konsultacje podatkowe w siedzibie kancelarii 200 - 300 zł/h
Sporządzenie deklaracji podatkowych 100 zł/szt
Sporządzenie deklaracji ZUS 50 zł/szt
Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji księgowej dostarczonej przez Klienta Odpowiednia stawka miesięczna x ilość sprawdzanych miesięcy
Sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej Od 500 zł
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego lub ZUS 50 zł/szt