Rozliczenia roczne

Sporządzamy rozliczenia roczne wszelkich rodzajów dochodów, między innymi:

  • z umów o pracę,
  • umów cywilnoprawnych,
  • działalności gospodarczej,
  • praw majątkowych,
  • dochodów zagranicznych,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • innych źródeł.

Zapewniamy analizę najkorzystniejszych form rozliczenia oraz możliwych do skorzystania ulg podatkowych. Nasze usługi objęte są gwarancją.