Usługi dodatkowe

Nasza oferta obejmuje także:

  • sporządzanie rozliczeń rocznych obejmujących wszystkie rodzaje dochodów,
  • rozliczenia roczne dochodów zagranicznych, w których się specjalizujemy,
  • przygotowanie wniosków o zwrot VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych,
  • kompleksowa oferta zakładania firm dla osób fizycznych: od doradztwa, poprzez reprezentowanie w CEiDG oraz dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym i ZUS,
  • zakładanie spółek prawa handlowego: umowy, sporządzanie i składanie dokumentów KRS, doradztwo.