Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego oferujemy:
  • konsultacje podatkowe w zakresie interpretacji przepisów,
  • porady dotyczące prawidłowego zastosowania prawa podatkowego w konkretnych sytuacjach,
  • pomoc w kontaktach z organami skarbowymi,
  • audyt podatkowy – analizę i kontrolę dokumentacji księgowej i rozliczeń podatkowych wykonywanych przez Klienta
  • szkolenia w zakresie podatków i księgowości,
  • sporządzanie pisemnych opinii z dziedziny podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych.