Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku

Znamy już limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku. Przekroczenie w 2010 roku kwoty 4 784 400 zł będzie skutkowało obowiązkiem otwarcia ksiąg od nowego roku. Nastąpiło zmniejszenie limitu w stosunku do roku ubiegłego, spowodowane spadkiem kursu EUR.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne to podmioty, u których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z przekroczeniem limitu obrotów w wysokości 1 200 000 EUR, przeliczonego na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 30 września każdego roku. Dla podatników podatku od towarów i usług limit liczony jest w kwocie przychodów netto. Otwarcie ksiąg rachunkowych wiąże się z szeregiem obowiązków dokumentacyjnych, dlatego warto kontrolować wielkość swoich obrotów, aby nie dać się zaskoczyć koniecznością założenia ksiąg w ostatniej chwili.