Księgowość i kadry

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych i doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie długoterminowych umów współpracy. Obsługa w tym zakresie obejmuje standardowo trzy obszary: księgowość i podatki, kadry oraz ubezpieczenia.

W obszarze księgowości i podatków oferujemy:
 • weryfikację, kwalifikację i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych w technice komputerowej,
 • specjalistyczne rozwiązania księgowe (m.in. księgowość projektów unijnych, specjalne rozliczenia VAT dotyczące marży, usług turystycznych),
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie przelewów podatkowych lub przekazywanie informacji o wysokości podatków w formie elektronicznej, telefonicznej lub w siedzibie Kancelarii, zgodnie z życzeniem Klienta,
 • sporządzanie okresowych informacji o bieżącej sytuacji firmy Klienta,
 • bieżące doradztwo w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
 • audyt podatkowy oraz optymalizację podatkową,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi,
 • obsługę kontroli podatkowych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych oraz sprawozdań finansowych.
W obszarze kadr oferujemy:
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia,
 • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz umowami cywilnoprawnymi (m.in. umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy)’
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie akt osobowych.
W obszarze ubezpieczeń oferujemy:
 • doradztwo w zakresie podlegania ubezpieczeniom,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie i przekazywanie przelewów składek ubezpieczeniowych (w formie papierowej lub elektronicznej),
 • reprezentowanie Klienta wobec ZUS,
 • obsługę kontroli ZUS,
 • obsługę zwolnień lekarskich.