Analiza finansowa

Analiza finansowa to element analizy ekonomicznej, którego zadaniem jest dostarczanie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, potrzebnych w procesie zarządzania W zakres analizy finansowej wchodzą: analiza sprawozdań finansowych, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy oraz ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl