Biznesplan

Biznesplan jest narzędziem, które wykorzystuje się przy planowaniu przedsięwzięć biznesowych oraz ocenie ich potencjalnej efektywności i opłacalności. W jego skład wchodzą między innymi: charakterystyka przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia, plan marketingowy, plan organizacyjny, harmonogram przedsięwzięcia, analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów, plan finansowy, analiza wrażliwości.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl